Overslaan en naar de inhoud gaan

De energieaansluiting loopt vertraging op

Vertraging bij de oplevering van een energieaansluiting? Dat is niet nieuw en bar vervelend. Wat kan je er aan doen?

 

 

Artikel 23 van de Elektriciteitswet 1998 verplicht de netbeheerder binnen 18 weken een energieaansluiting leveren. Dat geldt voor energieaansluitingen tot 10 MegaVoltAmpère (oftewel 10 MegaWatt). Die termijn van 18 weken gaat in nadat de offerte is geaccordeerd. Die termijn van 18 weken wordt lang niet altijd gehaald. En als die termijn van 18 weken niet wordt gehaald?

Klagen over oplevering energieaansluiting?

De praktijk leert dat klagen weinig effectief is. Meestal leidt dat tot correspondentie waar u niets mee opschiet. Onze ervaring is dat het beter is om een kort-geding aan te kondigen. Voor een kort-geding heeft u wel een spoedeisend belang nodig! Maar meestal is dat vanzelfsprekend. U vraagt zo’n aansluiting immers niet voor niets. Een woning betrekken zonder energieaansluiting is haast ondenkbaar. En wat als u een zware aansluiting nodig heeft voor een machine? Hoe langer de machine stil staat, hoe groter uw schade! En wat als u al afspraken heeft staan met leveranciers en die niet kan nakomen zonder energieaansluiting?

Mag netbeheerder voortrekken?

Het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden heeft op 3 december 2019 geoordeeld dat de termijn van 18 weken moet worden nageleefd. Het gaat om een maximumtermijn die moet worden gehandhaafd. De netbeheerder verweerde zich in deze zaak dat zij niet mocht discrimineren (anderen voortrekken). De rechtbank had de netbeheerder veroordeeld. Daardoor moest zij de wederpartij nu gedwongen voortrekken ten opzichte van anderen. De netbeheerder was het niet eens met deze uitkomst en ging in hoger beroep bij het Gerechtshof. Op zich werd door het Gerechtshof juist geoordeeld dat een netbeheerder niet mag discrimineren. Anders gezegd, de netbeheerder mag niet ‘voortrekken’. Maar netbeheerders zijn - hoe dan ook - wel verplicht om tijdig (dus binnen 18 weken) op te leveren.

Op 26 maart 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden juist is. Kortom:

  • Vraag tijdig een offerte voor een aansluiting aan bij uw netbeheerder op Mijnaansluiting.nl (hou ruim 18 weken aan). 
  • Agendeer ook vervolgstappen, zoals de ontvangst van een offerte en bewaar bewijs van terugsturen van de offerte. 
  • Heeft u de indruk dat niet tijdig geleverd gaat worden? Vraag dan om bevestiging van de netbeheerder. 
  • Blijven toezeggingen vaag? Dan is het tijd voor actie en is aankondiging van een kort-geding het meest effectief.

Vragen? Neem contact op.